Beleidsplan

(Actueel) Beleidsplan 2022-2025 stichting Vrienden van De Amer:

De Stichting vrienden van de Amer heeft als grootste doel het mede instandhouden van één van de kleinste podia van Noord-Nederland in Café De Amer in het Drentse Amen. Daarmee ook het instandhouden van een uniek aanbod van nationale en internationale artiesten in Noord-Nederland. Tegelijkertijd ook in het instandhouden van een stukje leefbaarheid van het platteland in het rustieke Drentse esdorp Amen. Samen met het nabijgelegen Grolloo passend in een bijzondere muziekgeschiedenis van niet alleen Drenthe, maar ook Nederland.

Het beleid van de Stichting Vrienden van De Amer bestaat uit 3 deelgebieden met bijbehorende activiteiten:


A. Het voornaamste doel is het toekomstbestendig maken van de locatie. In deze tijd van verduurzaming en hoge energielasten een absolute must. De Stichting (Cultureel Café) De Amer is daarmee qua verantwoordelijkheid en uitvoering mee belast. Echter, in samenwerking en afstemming met en inzet van middelen van de Stichting Vrienden van De Amer is dit anders niet te realiseren. In de praktijk betekent het dat de Stichting Café De Amer een meerjarig investeringsplan heeft opgesteld. Jaarlijks wordt besproken tussen beide stichtingen welk deel daarvan kan cq. moet worden uitgevoerd en welke (financiële) bijdrage van de Stichting Vrienden daarbij wordt verwacht.

B. De Stichting (Cultureel Café) De Amer wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers. Zij verzorgen o.a. de concertprogrammering, de ontvangst van artiesten en concertbezoekers, het onderhoud van pand en tuin etc. Vele vrijwilligers zijn jarenlang actief en ook in een veranderende wereld is het de kunst gemotiveerde vrijwilligers aan je te blijven binden en te verwerven. De Stichting Vrienden van De Amer ondersteunt financieel de activiteiten, waarin mede de waardering voor de vrijwilligers wordt uitgedrukt. Jaarlijks is daar overleg en afstemming over met de Stichting CC De Amer.

C. Voor de eigen vrienden (donateurs) organiseert de Stichting speciale activiteiten (Vriendenconcerten/wandelingen met muzikale omlijsting/etc.) waarmee en de waardering, maar ook de binding van de vrienden onder elkaar vorm gegeven wordt. De PR-commissie van de Stichting geeft 2 x per jaar het blad ‘Ameriteiten’ uit t.b.v. de vrienden/donateurs. Daarnaast wordt er via (in-)directe acties onder met name de bezoekers van de concerten geworven voor nieuwe donateurs/vrienden. Het doel is in ieder geval het huidige aantal van ca. 1000 vrienden/donateurs op peil te houden en liefst ‘een beetje meer’.