Doelstelling

Doelstelling van de stichting Vrienden van De Amer:

De stichting Vrienden van De Amer heeft ten doel: het bevorderen van de bloei van de stichting: Stichting De Amer, welke stichting is gevestigd in de gemeente Aa en Hunze en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04087638.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het steunen, zowel financieel of anderszins van de activiteiten van genoemde stichting: Stichting De Amer;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  3. Het werven van donateurs (“Vrienden van De Amer”) en sponsoren.