Vrienden van De Amer
Organisatie structuur

Organisatie structuur

Informatie over de juridische/organisatie structuur van de stichting Vrienden van De Amer:

De stichting Vrienden van De Amer is een stichting die de ANBI-status heeft aangevraagd, maar momenteel nog niet heeft. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en zodra de stichting deze status heeft verworven, zal dit ook direct aan alle belanghebbenden kenbaar worden gemaakt.

De stichting Vrienden van De Amer heeft een bestuur bestaande uit 5 leden.

Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit:

  • Wim Zwaan, voorzitter, wonende te Meppel;
  • Jean Paul Blain, secretaris, wonende te Hoogeveen;
  • Jos Hartman, penningmeester, wonende te Assen;
  • Clarine de Haan, lid, wonende te Beilen;
  • Jannie Tonkes, lid, wonende te Loon.

Statutair is vastgesteld dat het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, en de bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Alle bestuurders hebben dezelfde gezamenlijke bevoegdheid/verantwoordelijkheid.