Organisatie structuur

Informatie over de juridische/organisatie structuur van de stichting Vrienden van De Amer:

Eind 2022 heeft de belastingdienst bepaald dat de Stichting Vrienden van de Amer (voorlopig) niet als ANBI wordt aangemerkt. Met als reden dat een ondersteunende Stichting niet als ANBI kan worden aangemerkt, zo lang de gesteunde Stichting zelf geen ANBI-status heeft.

En, we moeten vaststellen dat de Stichting Vrienden van de Amer volledig ondersteunend is aan de Stichting De Amer, die dus geen ANBI-status heeft. In overleg met de belastingdienst, is de ANBI-aanvraag van de Stichting Vrienden van de Amer ingetrokken.

Deze beslissing van de belastingdienst is uiteraard ook medegedeeld aan het bestuur van Stichting de Amer, die nu opnieuw moet overwegen om zelf een ANBI-aanvraag in te dienen. Wordt vervolgd dus, en als er meer informatie over bekend is, zullen we dat op onze website mededelen.

De stichting Vrienden van De Amer heeft een bestuur bestaande uit 5 leden.

Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit:

  • Wim Zwaan, voorzitter, wonende te Meppel;
  • Jean Paul Blain, secretaris, wonende te Hoogeveen;
  • Jos Hartman, penningmeester, wonende te Assen;
  • Clarine de Haan, lid, wonende te Beilen;
  • Jannie Tonkes, lid, wonende te Loon.

Statutair is vastgesteld dat het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, en de bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Alle bestuurders hebben dezelfde gezamenlijke bevoegdheid/verantwoordelijkheid.